Laatste 5 schilderijen

Bekijk alle schilderijen >>

Ontwikkeling schilderijen

Via de muurschilderingen kreeg ik steeds meer opdrachten voor schilderijen.
Meestal kwam dit door mijn voorstudies van de muurschilderingen, die vaak eigenlijk al bijna complete schilderijen waren.
Ook kwam er steeds meer vraag naar schilderijen.

Dit kwam enerzijds door het voordeel van een schilderij boven een muurschildering voor de klant.
Een schilderij is te verplaatsen of zelfs helemaal weg te halen, als men op de afbeelding is uitgekeken.

Anderzijds is het maken van schilderijen voor de kunstenaar ook minder arbeidsintensief en ook minder kostbaar in verf.
Daar komt dan ook nog bij, dat men naar verhouding meer voor een schilderij dan voor een muurschildering betaalt.
Maar hier staat dan ook tegenover, dat schilderijen een hogere kwaliteit eisen.

Maar vaak kwam het voor dat er zowel een schilderij als een muurschildering aan dezelfde klant verkocht werd.

Later toen er steeds meer exposities kwamen, werd het steeds meer vervaardigen van schilderijen ook praktischer.

Gaandeweg ben ik steeds meer de achterliggende filosofie van mijn schilderijen gaan ontdekken.
Ik schilder met veel licht en in meestal stralende kleuren.
Dankzij intensieve studie werd mij steeds meer duidelijk, dat ik eigenlijk op zoek was naar de Kracht en Energie achter alle dingen.
Velen noemen dit het Goddelijk Licht, maar zelf ben ik er achter gekomen, dat dit hetzelfde is als "Het Licht der onvoorwaardelijke Liefde". Hier streef ik steeds naar en het is dit Licht dat ik iedereen wil laten zien.